16 септември: Семинар „Методът на усещането на синергията“

ХОМЕОПАТИЧЕН СЕМИНАР

МЕТОДЪТ НА УСЕЩАНЕТО И СИНЕРГИЯТА

16 СЕПТЕМВРИ – ВАРНА

„Уелнес център”, ул.”Македония” 82-84
(До Руското консулство)

Лектор: Геновева Георгиева

 

Здравейте колеги,

Каня ви на пресеминар от обучението ми в Мюнхен през май. Случаите са невероятно интересни и дълбоки. Ще се радвам да мога да споделя ценна информация с вас и да си партнираме в мир и хармония.

Теми:
1. Случаи на редки лекарства от растителното царство;
2.Случаи на редки лекарства от минералното царство;
3. Приложение на синергичния подход в практиката – реперторизация.

Продължителност: 9,30 – 17,00 ч.
Такса: 90 лв.
При плащане до 30 август: 70 лв.

Лектор: Геновева Георгиева
Класически хомеопат,преподавател по хомеопатия, представител на Академията за напреднали хомеопати ‘the other song’ ;
член на WISH ( Световен институт на хомеопатите практикуващи метода на усещането).

Контакти: 0889919889
www.homeopathyvoice.com
www.homeopathyvoice.eu
Email: homeopathyvoice@abv.bg
Банкова сметка в лева: IBAN BG57CECB979010F6375700
BIC CECBBGSF ,ЦКБ(Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс