19-20 август: Онлайн курс по хомеопатия за начинаещи КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА


Първи ден:
1.Органон на лечебното изкуство;
2.Остри лекарства и случаи – случаи на Д-р Шанкаран
3. Семейство Loganiaceae – Ignacia, Gelsemium, Nux-vomica, Strychninum, Brucea…

Втори ден:
1. Миазмите – произход и приложение;
2. Философия на снемането на случая – анализ на случая в кутии
3. Реперторизация – превръщане думи на пациента в рубрики
4. Случаи от практиката на видео.

ЛЕКТОР: ГЕНОВЕВА ГЕОРГИЕВА
Класически хомеопат.
Представител на ‘the other song’ International Academy for Аdvanced Homoeopathy Mumbai за България и последователка на Д-р Шанкаран и учителите от академията. Управител на Сдружение „Гласът на хомеопатията, автор на книгата „Новият метод на усещането в хомеопатията“. Член на WISH (Световен институт на хомеопатите практикуващи метода на усещането).

Продължителност – 9,30 – 17,00 ч.
Цена: 160 лв.
ПРИ ПЛАЩАНЕ ДО 30 юли – 50% ОТСТЪПКА (80 лв.)

АДРЕС: ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“ :СОФИЯ,УЛ.”Веслец” 18,ет.3,АП.3
Банкова сметка в лева:
IBAN BG57CECB979010F6375700 BIC CECBBGSF ,ЦКБ(Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс

Моля,които са платили таксата да ми върнат обратно имейл на homeooathyvoice@abv.bg
Благодаря Ви!

Тел: 0889919889; 0885 922889
Web-site:www.homeopathyvoice.com
Web-site:www.homeopathyvoice.eu
Facebook groups: https://www.facebook.com/groups/homeopathyvoice/
https://www.facebook.com/groups/193927897609537/
https://www.facebook.com/groups/744499532294900/

Целта на курса е последователно и методично изучаване на класическата хомеопатия. Акцентът е върху изучаването на лекарствата чрез случаи на живо и на видео. Това включва техника на снемането на случая според синергичния подход на Д-р Шанкаран, който включва класическата хомеопатия и методът на усещането.Когато работим само с класическата хомеопатия имаме 40% успех. Когато работим с метода на усещането имаме също 40% успех, но когато работим и с двата метода имаме 80% успех.

Teмите ще съдържат и изучаване на ММ на класиците, реперторизация,остри случаи, детски случаи Има много школи и учители в хомеопатията, но ако тя расте само на широчина, това би създало голямо объркване. Целта на синергията е да създаде ред в хаоса показвайки ясна посока и как, когато усещането не е ясно,можем да комбинираме класическата хомеопатия със системата. Понякога имаме само царство, но източникът не е ясен, друг път имаме усещането, но миазмът не е ясен,трети път имаме само миазмът и нищо друго.Защо е така?Защото пациентите живеят на различни нива.Не можем да притиснем някой, който живее на 2 ниво – факти да ни каже усещането, което е 5 ниво, защото той просто има друга вибрация, живее на 2 ниво.Той ще си го измисли и ще ни заблуди, а това няма да ни свърши работа.Курсът ще разяснява тези важни положения, които често се случват в практиката.
Съдържа 10 модула през 1 месец.