ОНЛАЙН-КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ „КРАСОТАТА НА СИНЕРГИЯТА“

Част от онлайн курс „Красотата на синергията“ 15-16 декември, 2018 Подклас Магнолиидае Род Нимфеалес

 

 

КУРСЪТ ЩЕ Е СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА  Д-Р АЛПЕШ ОЗА,  КОЙТО ЩЕ ПРЕПОДАВА ОСТРИ СЛУЧАИ.
Прилагаме по-пълна програма за оставащите 5 модула от курса.
За ново присъединилите се можем да предоставим видеа от предните 5 модула, както и презентациите от тях:6 модул (25-26 ноември):
1.Органон на лечебното изкуство – Геновева Георгиева.
2.Трети ред на Периодичната таблица. Как да разпознаем минералното царство в практиката си? Как да разпознаем успешно пациентът от 3 ред в кабинета си? Централна тема на реда, основна тема на всяка колона, ММ на основните и по-малки лекарства в реда Nat-m, Magnesium, Alumina, Silicea, Phos, Sulph, Chlor, Argon. Случаи на видео, диференциална диагноза между лекарствата от реда (как да отличим Nat-m от Magnesium – mur и т.н.). Геновева Георгиева и Румяна Йончева.
3. ММ на Бьорике, как да учим Материя Медика успешно като цяло?
Остри случаи – диария, температура, кашлици. Какви въпроси се задават, какво трябва да наблюдаваме в един случай? Оценяване центъра на случая. Как да изучаваме реперториума, как и кои рубрики да изберем, за да решим случая успешно? Алпеш Оза.
4. Случаи на видео с подробно изясняване смисъла на всеки един въпрос с цел успешно овладяване техниката на снемане на случая: значение на първите 10 минути от снемането на случая, център на случая(гореща точка), сигурни симптоми(котва), поглед отгоре (означава да видим основната конструкция, скелето, което държи цялата „къща“) второстепенни симптоми, реперторизация, анализ – Геновева Георгиева.
5. Как да водим проследяванията си успешно? Каква е разликата между лечебна криза и влошаване при неправилно предписано лекарство? Кога се повтаря лекарството и в каква потенция? Геновева Георгиева.
6. Бъркате ли миазмите? Основна линия на всички миазми с цел изясняване на разликите между тях. Акцент: остър и тифоиден миазъм и как да ги различим у пациента? Геновева Георгиева.

7.Случай на Турмалин.

7 модул (27-28 януари):
1.Органон на лечебното изкуство – Геновева Георгиева.
2.Четвърти ред на Периодичната таблица. Как да разпознаем минералното царство и пациентът от 4 ред в кабинета си (случаи на видео)? Централна тема на реда, основна тема на всяка колона, ММ на основните и по-малки лекарства в реда. Диференциална диагноза между лекарствата от реда – Kalic-c, Calc-c, Manganum, Ferrum, Cobaltum, Cuprum, Zincum, Galium, Germanium, Arsenicum album, Selenium, Bromium, Krypton. Геновева Георгиева и Румяна Йончева.
3.Остри случаи – подход на Ален. Кои симптоми са важни и кои второстепенни? Оценяване на центъра на случая, как да изберем правилните рубрики? Как да превърнем думи на пациента в рубрики? Алпеш Оза.
4.Случаи на видео с подробно изясняване смисъла на всеки един въпрос с цел успешно овладяване техниката на снемане на случая: значение на първите 10 минути от снемането на случая, център на случая(гореща точка), сигурни симптоми(котва), поглед отгоре (означава да видим основната конструкция, скелето, което държи цялата къща) второстепенни симптоми, реперторизация, анализ – Геновева Георгиева.
5.Как да водим проследяванията си успешно? Разлика между лечебна криза и влошаване при неправилно предписано лекарство. Кога се повтаря лекарството и в каква потенция и повторение – Геновева Георгиева.
6.Псоричен и трихофитиен миазъм – Геновева Георгиева.

8 модул (24-25 март):
1. Органон на лечебното изкуство – Геновева Георгиева.
Пети ред на Периодичната таблица: централна тема на реда и на всяка колона с цел достигане до по-малко известни лекарства засичайки темата на реда и колоната – например случай на Niobium, за който нямаме информация в ММ, но знаем базовата информация от Периодичната таблица. Случаи на видео, диференциална диагноза между полихрестите от реда (Paladium, Argentum nitricum), както и на по-малките лекарства – Геновева Георгиева и Румяна Йончева.
2. Остри случаи – подход на Богер. Как да учим Материя, медика, ролята на симптомите извлечени на база наблюдение, оценяване на центъра на случая, реперторизация на най-важните симптоми – Д-р Алпеш Оза.
3. Случаи на видео с подробно изясняване смисъла на всеки един въпрос с цел успешно овладяване техниката на снемане на случая – Геновева Георгиева.
4. Как да водим проследяванията си успешно. Разлика между лечебна криза и влошаване при неправилно предписано лекарство. Кога се повтаря лекарството и в каква потенция и повторение. Геновева Георгиева
5. Малариен и Сикотичен миазъм и как да ги различаваме в практиката си? Геновева Георгиева.

9 модул (26-27 май):
1.Органон на лечебното изкуство. Геновева Георгиева
2.Шести ред на Периодичната таблица – централна тема на реда, основна тема на всяка колона, ММ на основните и по-малки лекарства в реда, случаи на видео, други случаи от практиката, Диференциална диагноза между лекарствата от реда: Bar-c, Platina, Aurum, Plumbum. Геновева Георгиева и Румяна Йончева
3.Случаи на видео с подробно изясняване смисъла на всеки един въпрос с цел успешно овладяване техниката на снемане на случая – Геновева Георгиева.
4.Как да водим проследяванията си успешно? Кое се подобрява първо? Винаги ли закона на Херинг е определящ? Кога се повтаря лекарството и в каква потенция и повторение?
5.Как да изучаваме реперториума? Остри случаи. Алпеш Оза.
6.Каринозинов и туберкулинов миазъм и как да ги отличаваме в практиката си? Геновева Георгиева

10 модул (28-28 юли):
1.Органон на лечебното изкуство. Геновева Георгиева
2.Шести ред на Периодичната таблица – централна тема на реда, основна тема на всяка колона с цел улесняване на разпознаването им в практиката. ММ на основните и по-малки лекарства в реда чрез случаи на видео, други случаи от практиката. Диференциална диагноза и тънки разлики между полихрестите от реда: Platina, Aurum, Plumbum. Геновева Георгиева и Румяна Йончева
3. Как да изучаваме реперториума? Остри случаи. Алпеш Оза.
6. Лепрозен и сифилитичен миазъм. Геновева Георгиева
Като цяло основната конструкция на следващите 5 модула ще са: „Органон“, минерално царство и остри случаи. Досега преподавахме и трите царства, но стигнахме до извода, че въпреки подредеността и изясняване на разликите между тях, те не могат да бъдат разбрани и осъзнати в дълбочина. Липсата на стабилни знания за всяко едно царство води до трудно разбиране на разликите между тях. Това наложи изучаването им поотделно с цел дълбочина и осъзнатост на материала, а не просто щастливи хора, които виждат успешни случаи и казват браво, но след това им е трудно да прилагат наученото в практиката си. Доктор Шанкаран сподели, че много се радва да има щастливи хора на семинара, но на нас не ни трябват щастливи, а обучени хора и стабилни основи на хомеопатията. Само така могат да бъдат разбрани методът на усещането и последвалата след това синергия. Отделните семинари са полезни, но те са разпръсната информация. Трябва ни последователно и мъдро надграждане. Затова курсът ще следва постепенното надграждане на тези 3 линии: основи на хомеопатията, методът на усещането и синергията. За да разберем и стигнем до майсторството и изкуството, първо трябва да имаме стабилна основа – Материя медика, Органон, Реперторизация, снемане на случая, проследяване. Затова решихме, че ще има още 2 нива от по 10 модула включващи растително и животинско царство.

АДРЕС:ОФИСЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛАСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА“ СОФИЯ, УЛ. ”Веслец” 18,ет.3,АП.3
Банкова сметка в лева:
IBAN BG57CECB979010F6375700 BIC CECBBGSF ,ЦКБ(Централна кооперативна банка).
Геновева Костова Георгиева
Основание за плащане: курс

Можете да присъствате и на място на горепосочения адрес.

Кой е Д-р Алпеш Оза?

Д-р Алпеш Оза е един от най-добрите и ентусиазирани ученици на Д-р Шанкаран. Той преподава в Международната академия за напреднали хомеопати ‘the other song’ в Мумбай. Известен е с перфектното познаване на Реперториума и невероятните си умения да превръща думите и жестовете на пациента в рубрики. Също така има много добра техника на снемане на случая използвайки метода на усещането и синергията и да извлича най-важните и решаващи за успеха на едно предписание симптоми.

Учил е и при други големи хомеопати в Индия. Един от тях е  Д-р Саркар, който познава до съвършенство Материя Медика на Бьорике и е един от най-успешните хомеопати в Индия. Д-р Саркар е известен с бързите си предписания на база наблюдение. От него Д-р Алпеш Оза е наследил невероятната си способност да решава бързо и успешно остри случаи, както и случаи на ниво патология. Разбира се има талант да решава успешно и хронични случаи, както и случаи на деца.

Също така е  много добър оратор и има тънко чувство за хумор. Той е предпочитан лектор в много от колежите в Мумбай. Любимец е на студентите от цял свят, които го познават от уебинарите му, в които разяснява работата с Реперториума. Двамата с Горан Гейкууд са „златната двойка“ на ‘the other song’. Лекциите им са увлекателни и незабравими.