За the other song

Какво представлява “the other song” International Academy?
“Другата песен” е медицински образователен център, пресечна точка на различни школи, които поставят доброто здраве и благоденствието в основата на академична култура, която е отдадена на цялостната грижа за пациента и на задълбочено обучаване чрез опит, получен от практиката и свалянето на случаи от екип от 35 лекаря, начело с Д-р Раджан Шанкаран.

Академията е отдадена на осигуряване на най-добро съвременно хомеопатично обучение за своите студенти чрез специализирано клинично обучение, основано на случаи на живо с видео връзка. Въпреки, че стоиш в класната стая, усещането е по-скоро, че си в клиника с хомеопат.

Курсовете в академията варират от две седмици до една година и са предназначени за студенти по хомеопатия, желаещи да се развиват и практикуващи лекари, които се стремят към по-добро клинично обучение в хомеопатията. Академията организира също и специални курсове за минимален брой студенти от различни страни с осигурен превод.


Bulgarian Group 2017 | Testimonial of Dr. Milenka Mitevska Ristova from Macedonia